فهرست اعضا

عکس

نام مسئول

سمت

شرح مسئولیت

محل استقرار و شماره تماس

 

امیرارسلان حقیقی

مسئول امور دانشجویی

وضعیت نظام وظیفه

امور تشکیل کلاس ها

امور صندوق رفاه دانشجویان

03134319402

 

مینا عباد

مدیر آموزش

وضعیت تحصیلی دانشجویان

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

وضعیت فارغ التحصیلی

رفع مشکلات آموزشی

03134319402

داخلی 4

 

مینا عموشاهی

مسئول کتابخانه

امانت کتاب به داشنجویان

امور انجمن های علمی برق و کامپیوتر

03134319402

داخلی 5

 

غلامرضا کرامتی

مسئول کارپردازی

تامین تجهیزات و خدمات

امور برون سپاری و تغذیه

امور تشکیل کلاس ها

03134319402

 

راضیه کریمی

اداره آموزش و امور فارغ التحصیلان

وضعیت تحصیلی دانشجویان

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

وضعیت فارغ التحصیلی

رفع مشکلات آموزشی

03134319402

داخلی 4

 

سمیه محمدرضایی

مسئول IT

امور فناوری موسسه

امور ERP

امور فناوری دانشجویان( حساب WiFi ، نرم افزار و...)

03134319402

داخلی 4

 

مائده مشرف

مسئول امور مالی

امور مالی دانشجویان
(شهریه دروس، وضعیت مالی دانشجویان)

03134319402

داخلی 3

 

سیدمحمود موسوی صانعی

مسئول آزمایشگاه ها

مسئول نگهداری تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

03134319402

 

احمد مؤمن زاده

مسئول حراست، مسئول دایره امتحانات، مسئول ستاد شاهد و ایثارگر، روابط عمومی و دبیر امر به معروف موسسه

حفاظت پرسنلی و فیزیکی، اسناد و IT

03134319007