اطلاعیه ها

با عرض تبریک و تهنیت خدمت پذیرفته شدگان عزیز، به استحضار می رساند که ثبت نام در روزهای شنبه 23 شهریور و یکشنبه 24 شهریور از ساعت 8:30 صبح انجام می شود.

مدارک مورد نیاز :

*اصل ‌مدرك ‌‌يا گواهي‌ ‌موقت ديپلم ‌‌متوسطه ‌‌نظام‌ جديد با مهر و امضاء مدير هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك + دو برگ کپی از آن ( برادران سه برگ کپی به همراه داشته باشند)

*اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و مهر هنرستان يا سازمان آموزش پرورش + یک برگ کپی از آن

* اصل شناسنامه به انضمام یک نسخه تصوير از تمام صفحات

* اصل كارت ملي به انضمام یک برگ تصوير پشت و روي آن

* 6 ‌قطعه‌ عكس‌ تمام‌رخ ‌4×3 تهيه‌ شده‌ در سال جاري ( برادران 8 قطعه عکس)

* مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه + یک برگ کپی از آن ( برادران )

** فیش پرداختی به مبلغ علی الحساب شهریه ترم اول 10000000 ریال  که در مرحله ثبت نام اخذ می گردد.

*** برای مشاهده لیست کامل مدارک مورد نیاز به اطلاعیه مندرج در سایت سازمان سنجش مراجعه نمایید.