فرم ها و اطلاعات تحصیلات تکمیلی

شیوه نامه نگارش پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

فایل نمونه پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

*** لازم به ذکر است که از مرداد 98 کلیه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد باید مطابق با شیوه نامه جدید تنظیم و تهیه شود.