اطلاعیه ها

تکمیل ظرفیت آزمون سراسری بهمن 1397

به اطلاع متقاضیان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری بهمن 1397 می رساند، مطابق اطلاعیه منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، زمان ثبت نام در این مرحله از تاریخ 29 دی الی 10 بهمن می باشد.

هر داوطلب منحصراً می تواند در یک گروه آزمایشی و یک کد رشته محل متقاضی شود .

لازم به ذکر است که متقاضیان در زمان ثبت نام ملزم به ارائه مدارک اعلام شده در اطلاعیه مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.