اخبار عمومی

اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی ناپیوسته 1397

بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان علاقه‌مند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي موسسات غیرانتفاعی (اعم از داوطلباني كه در پذيرش دوره‌هاي مذكور ثبت‌نام نموده و يا ثبت‌نام ننموده‌اند) مي‌رساند براي ثبت نام در موسسه موردنظر با به همراه داشتن مدارك ذيل از تاريخ 15 آبان لغايت 27 آبان به مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.

1. در اين مرحله، پذيرش دانشجو براي مؤسسات آموزش عالي غير دولتي – غير انتفاعي منحصراً در رشته‌هاي تحصيلي پذيرش براساس سوابق تحصيلي (معدل كل دوره كارداني) مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و اطلاعيه‌هاي آزمون مربوط صورت مي پذيرد.

2.  كليه متقاضيان مي‌بايست حداكثر تا تاريخ 31 شهریور 97 داراي مدرك كارداني (فوق ديپلم) باشند. لازم است كنترل اين مدارك با دقت نظر بالا صورت گيرد.

تبصره: در صورتي كه تشكيل كلاس براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 ميسر باشد ثبت‌نام از داوطلباني كه تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي جاري (30 بهمن ماه) مدرك تحصيلي كارداني (فوق ديپلم) خود را اخذ مي‌نمايند، به صورت مشروط و با شروع تحصيل از بهمن‌ماه 1397 پس از ارائه مدرك مربوط بلامانع است. 

3. كليه داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌نام از طريق مؤسسه مربوط، بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 270.000 (دويست و هفتاد هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.

4.  هر داوطلب مي‌تواند صرفاً متقاضي يك كدرشته محل در يك موسسه باشد. بديهي است در صورت ثبت‌نام داوطلب در دو كدرشته و يا در دو مؤسسه، اطلاعات وي از بانك اطلاعات پذيرفته‌شدگان يكي از موسسات بر اساس ضوابط اين سازمان حذف خواهد شده و هيچگونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.

5. كليه متقاضيان «مرد» مي‌بايست در زمان ثبت‌نام و شركت دراين مرحله، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.

مدارك مورد نياز:

1- اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن

2- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن

3- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري (برای برادران هشت قطعه عکس)

4- مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه (براي برادران)

5- اصل يا گواهي مدرك كارداني (فوق ديپلم) و یک برگ کپی از آن

6- ریزنمرات دوره کاردانی

7- ثبت‌نام و ادامه تحصيل دارندگان مدرك معادل كارداني كه داراي شرايط مندرج در دفترچه راهنماي اين آزمون باشند، بلامانع است.