اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95

 

دانشجویانی که موفق به دفاع از پایان نامه نشده اند، جهت اخذ واحد پایان نامه و پرداخت شهریه به موسسه مراجعه فرمایند.عواقب ناشی از دیرکرد اخذ سنوات تحصیلی مجاز برای ترم پنجم به عهده دانشجو می باشد.