اطلاعیه ها

ضمن عرض تبریک قبولی در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی چهل ستون، ثبت نام از پذیرفته شدگان از روز شنبه 13 آبان الی سه شنبه 16 آبان ماه از ساعت 9 الی 13 انجام می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد:

1- اصل و یا گواهی مدرک دوره کارشناسی با قید معدل و تاریخ اخذ مدرک که در آن محل اخذ مدرک مشخص شده باشد به همراه یک کپی از آن.( در صورت آماده نبودن مدرک، ارائه اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی مربوطه الزامی است)

2- ارائه اصل یا گواهی موقت کاردانی برای فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته به همراه یک نسخه کپی از آن.

3- اصل شناسنامه و دو نسخه کپی از تمام صفحات آن.

4- اصل کارت ملی و دو نسخه کپی از هر دو طرف آن.

5- شش قطعه عکس تمام رخ زمینه سفید 4*3 (برادران هشت قطعه عکس)

6- وضعیت نظام وظیه برای برادران (کارت پایان خدمت و ...) و یک کپی از آن.

7- فرم تایید شده معدل دانشجویان سال آخر مندرج در دفترچه راهنمای آزمون.

8- فیش واریزی علی الحساب شهریه به مبلغ 12000000 ریال (دوازده میلیون ریال) به شماره حساب ملی  0219207209009 به نام موسسه آموزش عالی چهل ستون

*** در صورت عدم وجود معدل در هر کدام از مدارک ارائه شده، همراه داشتن ریزنمرات و یا نامه رسمی اعلام معدل از محل فارغ التحصیلی الزامی می باشد.