اطلاعیه ها

تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 1396

به اطلاع متقاضیان شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری 1396 می رساند، مطابق اطلاعیه منتشر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، زمان ثبت نام در این مرحله از تاریخ 29 مهر الی 30 آبان می باشد.

هر داوطلب منحصراً می تواند در یک گروه آزمایشی و یک کد رشته محل متقاضی شود .

لازم به ذکر است که متقاضیان در زمان ثبت نام ملزم به ارائه مدارک اعلام شده در اطلاعیه مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.