فرم ها و اطلاعات آموزشی

دانشجویان گرامی موظف به رعایت تقویم آموزشی مصوب موسسه می باشند ، کلیه کلاس ها طبق تقویم آموزشی برگزار می شود و مسئولیت عدم رعایت تقویم آموزشی متوجه شخص دانشجو می باشد.

 

توجه : برای مشاهده تاریخ و ساعت دقیق انتخاب واحد خود به سامانه آموزشی ، قسمت برنامه زمانی انتخاب واحد مراجعه نمایید

 

عنوان

تاریخ‌ها

ثبت نام مقدماتی دروس


‌شنبه 96/03/06 تا پنج‌‌شنبه 96/03/11

انتخاب واحد

شنبه 96/06/11 تا   96/06/13 (به تفکیک ورودی به صورت اینترنتی)

شروع کلاس‌ها

(نظری و نظری عملی)

شنبه 96/06/25

حذف و اضافه

چهار شنبه 96/07/05 و پنج شنبه 96/07/06

شروع آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شنبه 96/07/08

حذف اضطراری یک درس نظری

‌ چهارشنبه 96/09/29 و پنج شنبه 96/09/30

امتحانات عملی و آزمایشگاهی

شنبه 96/10/02 تا پنج شنبه 96/10/14

پایان کلاس‌ها

پنج شنبه 96/10/14

امتحانات پایان‌ترم

شنبه 96/10/16 تا پنج شنبه 96/10/28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه دانشجویانی که از ترم‌های قبل بدهی دارند، فایل آموزش آنها بسته می‌باشد و امکان انتخاب واحد ندارند و لازم است که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند.

* برنامه انتخاب‌واحد اصلی و حذف‌واضافه به تفکیک ورودی‌مختلف توسط آموزش اعلام می‌گردد.

* کلیه مراحل انتخاب واحد (به غیر از ثبت‌نام مقدماتی) از طریق سامانه اینترنتی آموزش انجام می‌گردد.

برای دانلود تقویم آموزشی به صورت کامل همراه با جدول زمانبندی اینجا کلیک نمایید.