معرفی گروه معماری

گروه معماری:

رشته کاردانی نقشه کشی معماری با هدف پر کردن فاصله تخصصی بین مهندسین معماری و سطوح پایین تر آموزشی در رشته معماری طراحی و تنظیم گشته است. همچنین این رشته می تواند مقدمه ای برای تحصیل در مقاطع بالاتر رشته معماری باشد.

کاردان نقشه کشی معماری توانایی کامل در طراحی و ترسیم و ارائه یک طرح کامل معماری را دارد و در فضای حرفه ای به عنوان دستیار مهندس معمار و ارتباط دهنده افراد کم تخصص و مهندس، نقش ایفا می کند.

پس از پایان دوره نقشه کشی معماری فارغ التحصیلان توانایی کادر دفاتر مهندسی و کمک در طراحی و ارائه کار در این دفاتر، کار در کارگاه های ساختمانی و همچنین نظارت بر کارهای اجرایی ساختمانی را دارند.

این رشته حاوی دروس مربوط به طراحی اولیه در معماری، دروس مربوط به ترسیم نقشه های فاز 1 و 2 و تسلط به نقشه خوانی و ارائه و پرازنته معماری است.

همچنین دروس مربوط به محاسبات و همچنین شناخت تاریخ معماری نیز در این رشته گنجانده شده است. این رشته در موسسه آموزش عالی چهل ستون اصفهان به صورت 13 واحد دروس عمومی ، 13 واحد دروس پایه، 26 واحد دروس اصلی و 20 واحد تخصصی و همچنین 2 واحد اختیاری و 4 واحد جبرانی جمعاً 78 واحد ارائه می گردد.

این موسسه در نظر دارد در آینده نزدیک سایر رشته های معماری از جمله کارشناسی پیوسته و ناپیوسته این رشته برای تحصیل به متقاضیان ارائه گرداند.

رشته های گروه معماری دایر در موسسه چهل ستون :

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری- معماری