فرم ها و اطلاعات آموزشی

دانشجویان گرامی موظف به رعایت تقویم آموزشی مصوب موسسه می باشند ، کلیه کلاس ها طبق تقویم آموزشی برگزار می شود و مسئولیت عدم رعایت تقویم آموزشی متوجه شخص دانشجو می باشد.

 

توجه : برای مشاهده تاریخ و ساعت دقیق انتخاب واحد خود به سامانه آموزشی ، قسمت برنامه زمانی انتخاب واحد مراجعه نمایید

 

عنوان

تاریخ‌ها

ثبت نام مقدماتی دروس


‌شنبه 95/09/20تا پنج‌‌شنبه 95/09/25

انتخاب واحد

دوشنبه 95/11/11 تا   95/11/13 (به تفکیک ورودی به صورت اینترنتی)

شروع کلاس‌ها

(نظری و نظری عملی)

شنبه 95/11/16

حذف و اضافه

سه شنبه 95/11/26 و چهار شنبه 95/11/27

شروع آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شنبه 95/11/30

حذف اضطراری یک درس نظری

‌ چهارشنبه 96/03/03 و پنج شنبه 96/03/04

امتحانات عملی و آزمایشگاهی

شنبه 96/03/06 تا پنج شنبه 96/03/18

پایان کلاس‌ها

پنج شنبه 96/03/18

امتحانات پایان‌ترم

شنبه 96/03/20 تا پنج شنبه 96/04/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه دانشجویانی که از ترم‌های قبل بدهی دارند، فایل آموزش آنها بسته می‌باشد و امکان انتخاب واحد ندارند و لازم است که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند.

* برنامه انتخاب‌واحد اصلی و حذف‌واضافه به تفکیک ورودی‌مختلف توسط آموزش اعلام می‌گردد.

* کلیه مراحل انتخاب واحد (به غیر از ثبت‌نام مقدماتی) از طریق سامانه اینترنتی آموزش انجام می‌گردد.

برای دانلود تقویم آموزشی به صورت کامل همراه با جدول زمانبندی اینجا کلیک نمایید.