اطلاعیه ها

معاونت فرهنگی برگزار می کند :

مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته:

 

گروه

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

علوم ریاضی و فنی

4685625

178500

267750

327250

267750

743750

 

مقطع کاردانی پیوسته :

 

گروه

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

فنی و مهندسی

4685030

178500

267750

327250

267750

743750

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته :

 

گروه

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

فنی و مهندسی

4685625

178500

267750

327250

267750

743750

 

مقطع کارشناسی ارشد :

 

گروه

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر هر واحد

شهریه هر واحد پایان نامه

نظری

آزمایشگاهی و کارگاهی

فنی و مهندسی

5950000

1115625

2975000

3718750

 

 

اطلاعیه مهم در رابطه با دسترسی به سامانه آموزشی موسسه

از تاریخ 25 مرداد ماه 94 سامانه آموزشی موسسه چهل ستون فقط از طریق آدرس زیر قابل دسترسی می باشد و آدرس قبلی آن غیرفعال می شود.

 

آدرس جدید سامانه آموزشی موسسه:

http://sad.chehelsotoon.ac.ir:3000

http://188.158.180.15:3000

 

رشته های دایر در موسسه آموزش عالی چهل ستون :

 

گروه کامپیوتر

 

 • کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامیپوتر
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامیپوتر

 

گروه برق

 

 • کاردان فنی برق
 • کاردانی پیوسته الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل - ابزار دقیق
 • مهندسی برق - الکترونیک

 

گروه معماری

 

          کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری- معماری

 

گروه فناوری اطلاعات

 

 • علمی کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات  (ICT)
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)- مدیریت

 

دانشجویان محترم :

آخرین مهلت تسویه حساب بدهی مالی شما تاریخ 12 آذر ماه 94 می باشد.

عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد.