Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان گرامی :

بر روی کلیه ی سیستم های سایت موسسه ، نرم افزار deepfreeze نصب می باشد لذا از ذخیره اطلاعات بر روی سیستم ها خودداری نمایید در غیر این صورت اطلاعات خود را از دست خواهید داد .

قابل توجه کلیه دانشجویان

مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته:

 

گروه

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

علوم ریاضی و فنی

4685625

178500

267750

327250

267750

743750

 

مقطع کاردانی پیوسته :

 

گروه

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

فنی و مهندسی

4685030

178500

267750

327250

267750

743750

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته :

 

گروه

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

فنی و مهندسی

4685625

178500

267750

327250

267750

743750

 

مقطع کارشناسی ارشد :

 

گروه

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی

شهریه متغیر هر واحد

شهریه هر واحد پایان نامه

نظری

آزمایشگاهی و کارگاهی

فنی و مهندسی

5950000

1115625

2975000

3718750

 

 

معاونت فرهنگی برگزار می کند :

رشته های دایر در موسسه آموزش عالی چهل ستون :

 

گروه کامپیوتر

 

 • کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 • کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامیپوتر
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامیپوتر

 

گروه برق

 

 • کاردان فنی برق
 • کاردانی پیوسته الکترونیک - الکترونیک عمومی
 • کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی
 • کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل - ابزار دقیق
 • مهندسی برق - الکترونیک

 

گروه معماری

 

          کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری- معماری

 

گروه فناوری اطلاعات

 

 • علمی کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات  (ICT)
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)- مدیریت