مهندس سپهر کیخائی

سمت: عضو هیات علمی

آدرس پست الکترونیکی: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

کارشناسی: رشته کامپیوتر گرایش سخت افزار، دانشگاه آزاد نجف آباد

کارشناسی ارشد: رشته فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد قزوین

صفحه شخصی

 

مهندس شیدا جمشیدی

سمت: سرپرست موسسه

آدرس پست الکترونیکی: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

کارشناسی: رشته فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد: رشته ژئوفیزیک گرایش ژئوالکتریک، دانشگاه رازی کرمانشاه

صفحه شخصی

 

مهندس پریسا رستگاری

سمت: مدیر گروه برق و فناوری اطلاعات

آدرس پست الکترونیکی: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

کارشناسی: رشته مهندسی برق گرایش مخابرات و ارتباطات، دانشگاه آزاد نجف آباد

کارشناسی ارشد:رشته مهندسی برق گرایش مخابرات و ارتباطات، دانشگاه آزاد نجف آباد

صفحه شخصی

 

مهندس شیوا نادی نجف آبادی

سمت: عضو هیات علمی

آدرس پست الکترونیکی: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

كارشناسی: رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، دانشگاه آزاد نجف آباد

کارشناسی ارشد: رشته مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه آزاد نجف آباد

صفحه شخصی

 

مهندس مهرناز کاظمی بوانی

سمت: مدیر گروه کامپیوتر و تحصیلات تکمیلی

آدرس پست الکترونیکی:

كارشناسی: رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، دانشگاه آزاد نجف آباد

کارشناسی ارشد: رشته مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه مالایا کشور مالزی

صفحه شخصی

 

مهندس مهرآفرین آدمی دهکردی

سمت: عضو هیات علمی

آدرس پست الکترونیکی:

كارشناسی: رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد: رشته مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه آزاد نجف آباد

صفحه شخصی

 

مهندس مائده بهرامی

سمت: عضو هیات علمی

آدرس پست الکترونیکی: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

كارشناسی: رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک، دانشگاه آزاد نجف آباد

کارشناسی ارشد: رشته مهندسی برق ، دانشگاه آزاد نجف آباد

صفحه شخصی

 

مهندس نیلوفر قاسمی

سمت: عضو هیات علمی

آدرس پست الکترونیکی:

کارشناسی: رشته برق گرایش الکترونیک ، دانشگاه آزاد نجف آباد

کارشناسی ارشد: رشته مهندسی برق گرایش کنترل ، دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحه شخصی

 

مهندس مریم غفوریان

سمت: عضو هیات علمی

آدرس پست الکترونیکی:

كارشناسی : رشته برق گرایش الکترونیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد: رشته برق گرایش الکترونیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحه شخصی

 

 

مهندس نیکو دلاور

سمت: مدیر گروه معماری

آدرس پست الکترونیکی:

 

کارشناسی: رشته  ، دانشگاه

کارشناسی ارشد: رشته مطالعات معماری ، دانشگاه هنر اصفهان

صفحه شخصی

 
 

مهندس عطیه اخوان

سمت: مدیر گروه مدیریت

آدرس پست الکترونیکی:   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

کارشناسی: رشته  ، دانشگاه

کارشناسی ارشد: رشته مدیریت صنعتی ، دانشگاه تربیت مدرس

صفحه شخصی